Anne-Marie

thuiszorg, mantelzorg, mantelzorgondersteuning, saar aan huis, seniorservice

Anne-Marie denkt graag in mogelijkheden, is rustig en ervaren en biedt een luisterend oor. Ze neemt de tijd voor u, is enthousiast en levert maatwerk. Anne-Marie neemt u een heleboel zorgen uit handen.

Inzetbaar voor

In overleg zeer breed inzetbaar, van huishouden tot koken en naar afspraken gaan. Ook kleine (technische) klusjes behoren tot de mogelijkheden.

Wat is je ervaring?

“Ik heb ruime ervaring in de zorg en het onderwijs en met veel verschillende leeftijdscategorieën. In de afgelopen periode heb ik met heel veel plezier bij veel cliënten mantelzorg verleend. Ook in mijn eigen omgeving heb ik te maken met mantelzorg en ik zie daar hoeveel impact de zorgsituatie op de betrokkenen heeft.

Meestal weet je van te voren niet hoe lang een hulpbehoevende situatie gaat duren. Dat leidt er vaak toe dat er niet of te laat ondersteuning komt voor de mantelzorgers, die daardoor overbelast raken. Door vroegtijdig een beroep te doen op mijn ondersteuning kunt u dit voorkomen.”

Waarom doe je dit werk?

“Werken met mensen geeft mij positieve energie! Ik word blij als ik iets voor een ander kan betekenen. Ik ben geïnteresseerd in de verhalen van anderen, mensen omschrijven mij als trouw. Ik overleg graag goed met zowel mijn klant als diens familie, zodat we de ondersteuning goed op elkaar af kunnen stemmen en als een team de situatie zo aangenaam mogelijk kunnen maken.”

Contact

Anne-Marie Haan
06 220 439 45
E-mail direct naar Anne-Marie (amhaan @ gmail.com )
Algemeen e-mailadres